Rajat ylittävän verkkokaupan arvonlisäverotukseen tuli merkittäviä muutoksia 1.7.2021

Rajat ylittävän verkkokaupan arvonlisäverotukseen tuli merkittäviä muutoksia 1.7.2021

  • Artikkelin kirjoittaja:
  • Artikkelin kategoria:Uncategorized

Tavaroiden ja palveluiden kansainvälistä kuluttajakauppaa koskevat arvonlisäverosäännökset muuttuivat 1.7.2021 alkaen. Muutokset vaikuttavat niin myyntien alv-käsittelyyn kuin sovellettaviin veron ilmoitus- ja maksumenettelyihin.

Muutos on koko EU:n laajuinen ja vaikuttaa kaikkiin toimijoihin, jotka myyvät tavaroita kuluttajille toimitettuina EU:n jäsenvaltioiden rajat ylittäen

Verkkokauppiaiden ALV-raportointia helpotetaan erityisjärjestelmien avulla One Stop Shop, OSS (entinen Mini One Stop Shop).

Mikäli myyjän kalenterivuosittainen tavaroiden myynti kuluttajille toisiin jäsenvaltioihin – eli etämyynnit – ylittävät yhteensä 10 000 euroa, verotetaan kaikki myynnit jatkossa niissä jäsenvaltioissa, joihin tavaroita kuljetetaan kuluttajille. Tavaratoimituksen määränpäävaltio tulee siis käytännössä määrittämään tavaramyynnin verotusmaan.

Uudistus tulee vaikuttamaan lähes kaikkiin suomalaisiin toimijoihin, jotka harjoittavat rajat ylittävää kuluttajaverkkokauppaa Suomessa tai toisissa jäsenvaltioissa.

Arvonlisäveron erityisjärjestelmä käsittää jatkossa 3 erillistä erityisjärjestelmää

Arvonlisäveron erityisjärjestelmä koostuu kolmesta eri järjestelmästä, jotka ovat unionin järjestelmä, muu kuin unionin järjestelmä ja tuontijärjestelmä.

  1. Unionin järjestelmä kattaa kaikki kuluttajille EU:ssa myydyt palvelut sekä EU:n sisäisen tavaroiden etämyynnin.

Unionin järjestelmä kattaa myös sekä EU-maan että EU:n sisäisen tavaroiden myynnin kuluttajille sähköisen markkinapaikan kautta. Markkinapaikka voi olla esimerkiksi sähköinen rajapinta, portaali tai alusta. 

  1. Muu kuin unionin järjestelmä kattaa kaikki kuluttajille EU:ssa myydyt palvelut.
  2. Uusi tuontijärjestelmä kattaa EU:n ulkopuolelta tuotujen tavaroiden etämyynnin, kun tavaralähetyksen arvo on enintään 150 euroa. Myös tuontijärjestelmässä tavaroiden etämyynti kuluttajille voi tapahtua sähköisen markkinapaikan kautta. Tietyissä tilanteissa myyjän on nimettävä välittäjä, joka antaa veroilmoitukset ja maksaa verot myyjän nimissä ja puolesta.

Vähäarvoisen tuonnin verovapaus poistuu. Vähäarvoisena tuontina pidetään sellaisia lähetyksiä, joiden sisältämien tavaroiden arvo on yhteensä enintään 22 euroa. Jos myyjä käyttää uutta tuontijärjestelmää, myyjä lisää arvonlisäveron tuotteidensa hintaan. Ostaja siis maksaa arvonlisäveron osana ostohintaa, mikä helpottaa tavaran maahantuojina toimivien yksityishenkilöiden hallinnollista taakkaa. 

Myynnin veron raportointi ja maksaminen kannattaa yleensä hoitaa erityisjärjestelmän kautta

Kuluttaja-asiakkaan ilmoittaman tavaran toimitusvaltion perusteella myyjä veloittaa ostajalta tämän valtion mukaisen arvonlisäveron ja kyseinen arvonlisävero tulee raportoida ja tilittää oikeaan jäsenvaltioon.

Myyjä voi hoitaa veron raportoinnin ja maksamisen joko rekisteröitymällä paikallisesti alv-velvolliseksi jokaiseen jäsenvaltion, johon myyntejä tehdään tai hoitaa myynnin veron raportoinnin ja maksamisen erityisjärjestelmän kautta (OSS). Suosittelemme valitsemaan raportoinnin erityisjärjestelmän kautta.

Suomalainen myyjä voi rekisteröityä erityisjärjestelmän käyttäjäksi Suomen Verohallinnon kautta ja hoitaa etämyyntien arvonlisäverojen alv-raportoinnin ja maksamisen Suomen Verohallinnon kautta.

Eritysjärjestelmän ilmoituskausi on kalenterivuosineljännes ja vero tilitetään ilmoituksen eräpäivänä, eli kalenterivuosineljännestä seuraavan kuun loppuun mennessä kaikista ilmoituksella raportoiduista myynneistä.

Erityisjärjestelmään rekisteröityneet myyjät ovat velvollisia ilmoittamaan kaikki etämyyntinsä erityisjärjestelmän kautta. EU:n alueella tapahtuvista kuluttajamyynneistä jää käytännössä ilmoittamatta erityisjärjestelmässä vain ne paikalliset myynnit, joihin ei liity tavaran toimitusta EU-jäsenvaltiosta toiseen.

Vähäarvoisten tavaroiden maahantuontien alv-vapaudesta luovutaan

Samassa yhteydessä 1.7.2021 myös vähäarvoisten tavaroiden maahantuontien alv-vapaudesta luovutaan, eli jatkossa myös alle 22 euron arvoisten tavaroiden maahantuonneista on suoritettava arvonlisäveroa. 

Kuluttajille myytäessä maahantuonnin arvonlisäveron voi suorittaa niin tavaran myyjä kuin mahdollinen verkkokauppa.