Vuoden vaihteen muutokset

Vuoden vaihteen muutokset

  • Artikkelin kirjoittaja:
  • Artikkelin kategoria:Uncategorized

Uusi vuosi toi tullessaan muutoksia verotukseen sekä muutoksia työnantajamaksuihin. Tässä tärkeimpiä asioita muutoksista.

Tämän vuoden alusta myös eläkkeet ja etuudet, esimerkiksi Kelan maksamat tuet, ilmoitetaan tulorekisteriin. 

Katso-tunnisteen käyttö päättyy: Katso-tunnisteen ja Katso-valtuuksien käyttö päättyy 30. huhtikuuta. Siirrymme veroasioiden hoidossa käyttämään suomi.fi-valtuuksia. 

Verovapaat matkakustannusten korvaukset on vahvistettu. Verovapaan kotimaan kokopäivärahan määrä on tänäi vuonna 44 euroa, osapäivärahan määrä 20 euroa ja ateriakorvauksen 11 euroa. Verovapaa kilometrikorvaus on 44 senttiä kilometriltä.

Vuoden 2021 luontoisetuarvot on määrätty. Ravintoedussa on huomioitu koronapandemian vuoksi lisääntynyt etätyöskentely, ja aterian lisäksi lounaskorttia tai -seteliä voi käyttää aterian kuljettamisesta aiheutuneisiin kustannuksiin. Ateriasta ja sen kuljetuksesta aiheutuneiden kustannusten yhteismäärä voi olla enintään 10,90 euroa ateriaa kohden.

Sähköautojen latausetu työpaikalla ja julkisissa latauspisteissä on ehdotettu säädettäväksi verovapaaksi eduksi vuosille 2021–2025. Näissä tapauksissa edulle ei siten enää tarvitse laskea arvoa..

Työsuhdepolkupyöräetu on uusi verovapaa etu tänä vuonna. Hallituksen esityksessä on esitetty, että työnantajan tarjoama työsuhdepolkupyöräetu säädetään työntekijälle verovapaaksi eduksi 1200 euroon saakka vuodessa. Polkupyöräetu on verovapaa vastaavin edellytyksin myös silloin, kun se olisi osana liikkumisen palvelupakettia. Käytetty etu vähentäisi työsuhdematkalipun verovapaata enimmäismäärää. Mikäli polkupyöräedun arvo on alle 1200 euroa vuodessa, työntekijälle ei käytännössä tule veroseurauksia, vaan etu on 

Tänä vuonna työhuonevähennystä saa ensimmäistä kertaa myös satunnaisesta etätyöstä. Verohallinto on päättänyt vuoden 2020 kaavamaisten työhuonevähennysten määrät. Enimmillään kaavamainen työhuonevähennys on 900 euroa.

Etätyön tekeminen on lisääntynyt poikkeuksellisen tilanteen takia. Siksi etätyön vähennysoikeutta verotuksessa laajennetaan: työhuonevähennystä voi ilmoittaa kuluvalta vuodelta myös satunnaisesta etätyöstä.

Kaavamainen työhuonevähennys kattaa työhuoneen vuokran, kalusteet, valon, sähkön, lämmön ja siivouksen. Kaavamainen työhuonevähennys määräytyy etätyöpäivien mukaan. Työhuonevähennys on henkilökohtainen: molemmat puolisot voivat saada kaavamaisen etätyövähennyksen, jos he tekevät etätöitä. Lue lisää